Kind geboren in buitenland

/ 12.03.2019 / Linde

U kunt de digitale aanvraag starten door te klikken op de knop Online aanvraag. Je moet om dit te kunnen doen niet noodzakelijk het ouderlijk gezag uitoefenen.

Meld  dat meteen bij de IND. U vindt het aanvraagformulier op deze pagina bij Aanvraagformulieren en kosten. De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

Weet u wat te doen bij een nucleair ongeval? Legalisatie is dan niet nodig.

U regelt het makkelijk op www. Hiervoor moet u online een afspraak maken bij het IND-loket dat in de brief staat. Verwant Belgische nationaliteit aanvragen. Beschrijving De geboorte van een Belgisch kind in het buitenland brengt een aantal verplichtingen met zich mee, kind geboren in buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Als de gemeente twijfelt over de omstandigheden, kunnen de volgende documenten als bewijs worden voorgelegd:.

Dan kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont.

Stappen in het aanvraagproces

Voorwaarden Er zijn een aantal voorwaarden  die voor iedereen gelden. De Wet diverse bepalingen inzake burgerlijk recht van   wijzigt het Wetboek Belgische nationaliteit op een aantal vlakken. Wil of kan de erkenner geen DNA-bewijs laten zien? Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Woont u in het buitenland? Op de dag van uw geboorte had uw vader de Nederlandse nationaliteit én hij is, op dat moment, niet getrouwd met uw niet-Nederlandse moeder.

  • Na uw aanvraag Verblijfsvergunning ophalen De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.
  • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer.

Vervangen verblijfsvergunning Is de verblijfsvergunning van uw kind beschadigd, kwijt of gestolen. Dit vind je terug in artikel 11bis WBN! Geboorte in het buitenland  Buitenlandse akten van burgerlijke stand U kunt ook altijd contact opnemen met: Deze beslissing staat in de beschikking.

De lokale overheid zal de geboorteakte opmaken, kind geboren in buitenland. Dan moet de erkenner met DNA-bewijs aantonen dat hij uw biologische vader is.

Account Options

In België kunt u de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is. Een kind met de Belgische nationaliteit wordt in het buitenland geboren.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Positieve beslissing Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een verblijfsvergunning. Wat verandert er op 1 januarikind geboren in buitenland. Wijziging van het Wetboek Belgische nationaliteit. Van rechtswege betekent dat u automatisch de Nederlandse nationaliteit krijgt.

Online aanvraag

Positieve beslissing Als u en uw kind aan alle voorwaarden voldoen, krijgt uw kind een verblijfsvergunning.

Indien u in België geen woon- of verblijfplaats heeft, kunt u de akte achtereenvolgens laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van:.

Kunnen we iets verbeteren aan deze pagina? Na het inloggen met uw DigiD krijgt u een code per sms. Een buitenlandse geboorteakte overschrijven in België U laat de buitenlandse geboorteakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand.

U laat de buitenlandse geboorteakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Aangifte Als een Belgisch kind geboren word in het buitenland dan moet die geboorte aangegeven worden bij: Wijzigen verblijfsvergunning Nadat uw kind 1 jaar een verblijfsvergunning heeft gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u zijn verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Online aanvraag U kunt de aanvraag voor de eerste verblijfsvergunning van uw kind digitaal indienen. Dit staat in de beschikking. Vraag bij uw gemeente of de Nederlandse vertegenwoordiging naar de kosten. De Belgische ambassade stelt soms zelf een geboorteakte op.

Vraag dan verlenging  aan, kind geboren in buitenland. Kind geboren in buitenland pagina's Je bent meerderjarig: Deze verklaring moet gebeuren voor het kind 12 jaar mega toby pak voor volwassenen.

Verantwoordelijk

Verlengen verblijfsvergunning Verloopt de verblijfsvergunning van uw kind binnenkort? Het maakt niet uit of u in Nederland of in het buitenland bent geboren. Kind jonger dan 18 jaar. De lokale overheid zal de geboorteakte opmaken.

U vindt het aanvraagformulier in het blok Aanvraagformulieren en kosten. Er zijn een aantal voorwaarden  die voor iedereen gelden, kind geboren in buitenland. Je moet de verklaring afleggen binnen een termijn van 5 jaar na de geboorte van het kind.

U bent van rechtswege Nederlander als uw vader Nederlander was op het moment van uw geboorte.

Andere: